Co sprzedajemy

Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą do klienta:

  • olej napędowy (ON),
  • olej opałowy (OOL) autoryzacja ORLEN Paliwa S.A.,
  • benzyny bezołowiowe (Pb),
  • przenośne napowietrzne zbiorniki paliwowe od 1 do 20 m3.

Transport realizujemy własnymi cysternami wyposażonymi w nowoczesne systemy wydawczo - pomiarowe. Do każdej dostawy dajemy wydruk ilości wydanego paliwa, atest jakości, fakturę. Sprzedajemy paliwa produkcji krajowej i importowane.

czytaj więcej

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Handlowe PADER Sp. z o.o. Sp.k.

Siedziba:
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 46

Biuro/Magazyn:
05-082 Stare Babice ul. T. Kutrzeby 38

NIP: 527-275-10-42,

KRS: 0000587623,

Regon: 363035141

czytaj więcej

Ceny i warunki płatności

Gwarantujemy atrakcyjne rynkowo ceny kupionych u nas paliw.

W zależności od ilości paliwa, odległości do miejsca dostawy, terminu płatności z każdym klientem ustalamy cenę netto jednostkową Ck w złotych za litr będącą w stałej uzgodnionej z klientem relacji do cen producenta PKN ORLEN S.A. np. Ck = Cpkn – R (upust w zł/l).

Rozliczenia ilościowe odbywają się w cenach dla temperatury + 15 st. C (ale dopuszczamy także w temperaturze rzeczywistej).
Warunki płatności: przedpłata lub termin płatności po dostawie (za zabezpieczeniem zapłaty) ustalony z Działem Handlowym.

czytaj więcej