Cena sprzedaży danego paliwa w PH Pader zależy od:

  • aktualnej ceny paliwa w PKN ORLEN S.A,
  • terminu i formy płatności,
  • częstotliwości dostaw.

 

Do każdej dostawy doliczony zostanie koszt transportu określony na podstawie:

  • odległości dostawy od naszego magazynu,
  • ilości paliwa zakupionego jednym transportem,
  • warunków zlewania paliwa.

 

Tak więc ceny oferowanych paliw kalkulowane są na bazie cen producenta PKN ORLEN S.A. i podlegają indywidualnemu uściśleniu z Działem Handlowym PH Pader.