Zarząd firmy:
Prezes Zarządu - Sławomir Szymankiewicz
Wiceprezes Zarządu - Marek Fatyga

Księgowość:
Główna Księgowa - Irena Troć
Księgowa - Halina Szymczak

Sekretariat:
Dorota Jędrzejewska

Dział Handlowy:
Handlowiec - Jarosław Ziemkiewicz
Handlowiec - Marek Kuryłowski
Handlowiec - Arkadiusz Grabowski
Handlowiec - Sebastian Sławiński
Handlowiec - Andrzej Zakrzewski
Handlowiec - Robert Gasik

Kierowcy:
Waldemar Owczarczyk
Grzegorz Ołdakowski
Adam Tudrej
Krzysztof Kulik
Janusz Brzeziński
Dariusz Sitek
Jan Wieczorek
Grzegorz Muranowicz
Maciej Pączkowski

W/w osoby posiadają doświadczenie potrzebne przy wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnienia, jeżeli takowe są wymagane.