Olej napędowy EKODIESEL ULTRA zawiera dodatki uszlachetniające: podwyższające liczbę cetanową i zmniejszające zadymienie spalin, detergenty poprawiające czystość wtryskiwaczy paliwa, przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, deemulgujące, biobójcze oraz depresatory. Szczególnie istotne dla ochrony środowiska jest obniżenie zawartości siarki w paliwie poniżej 10mg/kg. Ze względu na właściwości niskotemperaturowe rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra - B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego, różniące się temperaturą zablokowania zimnego filtra: dla B nie wyżej niż 0 st.C, dla D nie wyżej niż -10 st.C, dla F nie wyżej niż - 20 st.C.
Właściwości Jednostki Olej napędowy EKODIESEL ULTRA Metody badań według
Liczba cetanowa - nie niższa niż 51 PN-EN ISO 5165
Gęstość w temp. 15 °C kg/m3 800 - 845 PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Zawartość siarki mg/kg max. 10

PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) °C dla B <0st.C, dla D <-10 st.C, dla F <-20 st. C PN-EN 116
 


Olej napędowy ARKTYCZNY 2 produkowany jest ze starannie wyselekcjonowanych komponentów o odpowiednio dobranej charakterystyce parametrów destylacyjnych,których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły, na każdym etapie produkcji w nowoczesnej technologicznie zaawansowanej rafinerri w Płocku. Zawiera pakiet dodatków uszlachetniających wpływających na poprawę właściwości detergentowo-dysperujących. Dodatek cetanowy pozwala na uzyskanie wartości liczby cetanowej powyżej 51 jednostek oraz zwiększenie wartości indeksu cetanowego, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa, ułatwia rozruch silnika i amniejsza poziom hałasu. Ze względu na właściwości niskotemperaturowe: wartość temperatury zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyżej niż -32 st. C i temperatury mętnienia nie wyżej niż -22 st. C, olej napędowy ARKTYCZNY 2 zalicza się do klasy 2 odpowiadającej paliwu dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego.

Właściwości Jednostki Olej napędowy ARKTYCZNY 2 Metody badań według
Liczba cetanowa  - nie niższa niż 51 PN-EN ISO 5165
Gęstość w temp. 15 °C kg/m3 800 - 840 PN ISO3675
Zawartość siarki mg/kg max. 10 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) °C -32 PN-EN 116